Skip to main content

Đàn Dược Sư 2011- 07

Movies Preview

movies
Đàn Dược Sư 2011- 07


Published 2011


Đây là DVD 8, ghi lại Chương Trình Trai Đàn Dược Sư, được cử hành tại Làng A Di Đà Tầm Nguyên (II) Conroe, Texas, từ ngày 11 tháng 2 cho đến 31 tháng 3, 2011 Dương Lịch.

Mạng chùa www.ChuaTamNguyen.org.

Thầy Thích Thông Lai
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
425-255-4798
ChuaTamNguyen@yahoo.com
www.ChuaTamNguyen.org


Producer www.ChuaTamNguyen.org
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information <br />Thầy Thích Thông Lai <br />18814 108th Ave SE <br />Renton, WA 98055 <br />425-255-4798 <br /><a href="mailto:ChuaTamNguyen@yahoo.com">ChuaTamNguyen@yahoo.com</a> <br /><a href="http://www.ChuaTamNguyen.org" target="_blank">www.ChuaTamNguyen.org</a>

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,399
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,254
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 856
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 716
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 832
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 674
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 624
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,305
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 709
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 752
favorite 0
comment 0